Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Allmänna villkor Logdo Wild

SCA Skog AB äger Lögdö Wild men kontakt tas direkt med anläggningen. Det är viktigt att du tar del av SCA Skog AB allmänna villkor. I och med att du slutför din bokning har du accepterat dessa villkor och bokningsbeloppet kommer att debiteras ditt kort. (Bokningar som görs per telefon/e-post direkt till en anläggning kan ha andra villkor.)

 

SCA Skog AB ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller mellan SCA Skog AB och för den som själv eller genom annan träffar avtal med SCA Skog AB enligt vad som angetts i bekräftelsen (GÄSTEN). Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa.

 

VEM ÄR ANSVARIG?

SCA Skog AB, Medelpads skogsförvaltning,  851 88 SUNDSVALL, Organisationsnummer: 556379-3586 Sverige

SCA Skog AB ingår i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) 

 

NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE?

 Bokningen gäller för såväl SCA Skog AB som för GÄSTEN så snart SCA Skog AB bekräftat bokningen och GÄSTEN inom avtalad tid betalat hela summan (eller överenskommen anmälningsavgift) för aktuell bokningen.

 

NÄR SKA GÄSTEN BETALA?

GÄSTEN ska betala för bokningen senast vid den tidpunkt som framgår av bekräftelsen, om inget annat framgår ska betalning vara SCA Skog AB tillhanda senast på bokningsdagen. I det fall gästen har delbetalt sin bokning ska denna slutbetalning vara SCA Skog AB tillhanda senast 30 dagar innan ankomst. GÄSTEN ska alltid uppge sitt bokningsnummer vid betalning samt ta med bekräftelse och kvitto vid ankomst.

 Ingen bokningsavgift tas ut för onlinebokningar.

 

VAD HÄNDER OM GÄSTEN INTE BETALAR I TID?

 I det fall GÄSTEN väljer att delbetala sin bokning skickar SCA Skog AB ut en påminnelse till angiven e-postadress senast 35 dagar innan ankomst. Bokningen avbokas sedan om inte slutbetalning är SCA Skog AB tillhanda senast det förfallodatum som står angivet på utskickad påminnelse.

 

VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA/OMBOKA?

 Eventuell avbokning görs enklast genom att mejla och ange bokningsnummer och e-postadress.

GÄSTEN kan omboka muntligen eller skriftligen till e-post niklas.sundberg.skog@sca.com . En ombokning är inte giltig förrän du erhållit en skriftlig bekräftelse från SCA Skog AB.

 För ändringar är kostnaden 100kr/bokning. Vänligen ha tillgång till aktuellt bokningsnummer och betalkort. Ändring av ankomst eller avresedag räknas som avbokning.

 

Allmänna villkor för boende (rum och bäddar):

• som avbokas senare än 7 dygn (168 timmar) alt senare än kl 18.00 dagen före ankomst behåller SCA Skog AB 100 % av priset för bokningen. Se Prisvillkor samt bekräftelse vad som gäller för respektive anläggning.

Allmänna villkor för övriga arrangemang (paket och aktiviteter):

• Se Prisvillkor samt bekräftelse vad som gäller för respektive paket eller aktivitet.

 Boende, övriga arrangemang, paket och aktiviteter till rabatterat pris samt kampanjer och erbjudanden

 Rabatterade bokningar, bokningar gjorda till kampanjpris och erbjudanden är vanligtvis inte om- och avbokningsbara vilket innebär att SCA Skog AB behåller 100% av priset för bokningen oavsett när avbokning sker.

 

SCA Skog ABs SKYLDIGHETER OCH GÄSTENS RÄTTIGHETER

 SCA Skog AB får ändra villkoren för bokningen i den mån GÄSTEN kan erbjudas andra likvärdiga produkter och/eller tjänster. Inträffar kostnadsökningar för SCA Skog AB efter det att avtalet blivit bindande för parterna får SCA Skog AB höja priset för resan motsvarande kostnadsökningen, om kostnadsökningen beror på ändringar i skatter eller andra avgifter avseende tjänster som ingår i bokningen. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före ankomst och ska omgående meddelas GÄSTEN. Bokningens pris ska sänkas om SCA Skog AB kostnader, tidigare än 20 dagar före ankomst minskar av samma skäl som ovan angivits.

 Vissa av SCA Skog AB aktiviteter kräver att GÄSTEN deltar i ett obligatoriskt förmöte kvällen innan. Detta är i så fall angivet i beskrivningen av aktiviteten. SCA Skog AB har rätt att ställa in en aktivitet på grund av säkerhetsskäl, det kan t ex handla om extremt väder eller oförutsedda hinder vid aktiviteter i skogen samt vid för få anmälda deltagare.

Om hela eller delar av GÄSTENS bokning inte kan levereras enligt bokningsbekräftelsen och om inget ersättningsarrangemang kan ordnas, vars skillnader mot det GÄSTEN bokade är så små att det saknar betydelse för GÄSTEN, t.ex. vandrarhem eller hotell i samma klass, så har GÄSTEN rätt att avboka. GÄSTEN får då tillbaka allt som GÄSTEN har betalat, med avdrag för värdet av de delar av bokningen, som GÄSTEN eventuellt redan hunnit utnyttja. Om en transporttjänst, evenemang eller aktivitet som ingått i bokningen inställs på kort varsel, gäller att återbetalning sker endast för inställd transporttjänst/evenemang/aktivitet.

 

Som arrangör är SCA Skog AB skyldiga att se till att:

• GÄSTEN får en bekräftelse på sin bokning.

 

• GÄSTEN får handlingar och övriga uppgifter i god tid.

 

• GÄSTEN informeras om alla väsentliga förändringar, som rör Gästens bokning.

 

• GÄSTEN får disponera rummet/bädden till kl 1200 avresedagen

 

 SCA Skog AB ansvarar inte för löften som tredje man kan ha gjort direkt till GÄSTEN utan SCA Skog AB vetskap och som SCA Skog AB inte känt till eller borde känna till (be alltid om en skriftlig bekräftelse).

 

VAD HAR GÄSTEN FÖR SKYLDIGHETER?

 För att boka/ingå avtal med SCA Skog AB måste GÄSTEN vara 18 år. Vid boende i grupp ska minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldergräns anges i samband med bokningstillfället. Uppfyllande av åldergräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Om gäst vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning. GÄSTEN måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för boendet, transportmedlet, aktiviteten etc. GÄSTEN får inte låta fler personer övernatta i rummet, än vad som uppgavs i bokningen. Alla personer ska uppges vid bokningstillfället, SCA Skog AB utgår från att max 1 barn under 2 år ej använder egen bädd om inget annat anges.

Om klagomål angående störande uppträdande inkommer till anläggningen har värden rätt att omedelbart vräka GÄSTEN om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse. Samma regler gäller också där det vistas för många personer än antalet som är tillåtet för rummet. GÄSTEN är skyldig att ersätta anläggningen för kostnader som föranletts av det ovan nämnda. Återbetalning för återstående nätter sker endast för de nätter anläggningen kan boka nya gäster.

 GÄSTEN har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för GÄSTEN ska vara noterade i bekräftelsen för att kunna åberopas.

Om GÄSTEN har något klagomål gällande rummet ska GÄSTEN i första hand kontakta värden så att eventuella oklarheter kan lösas under Gästens vistelse.

GÄSTEN ska vid bokningstillfället uppge om någon av gästerna lider av någon typ av allergi så att SCA Skog AB som arrangör har möjlighet att erbjuda rätt rum. OBS! Det står även i beskrivningen för rummet om husdjur/rökning inte är tillåtna. SCA Skog AB kan inte  garantera att det inte har varit något husdjur/rökning i rummet kort tid innan detta tillträdes.

GÄSTEN måste städa före avresan om inte annan överenskommelse är gjord. Vid utebliven städning kommer en kostnad om minst SEK 500 att debiteras.

 

VAD HÄNDER VID EVENTUELL TVIST?

 GÄSTEN bör vända sig direkt till SCA Skog AB med eventuella klagomål. Om GÄSTEN och SCA Skog AB inte kommer överens kan GÄSTEN vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden.

 

ÖVRIGT

 Om aktuell in- och utcheckningstid inte är angiven på logdowild.se eller i bekräftelsen rekommenderar vi att du kontaktar anläggningen i förväg och kommer överens om detta.  I logipriset ingår inte, om inte annat anges på bekräftelsen, städning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol, toalettpapper etc. Tänk på att ta med det som behövs för vistelsen!  För grupper om minst 10 personer gäller särskilda bokningsvillkor, vänligen kontakta anläggningen direkt för mer information. För idrotts-, skol- och barngrupper gäller särskilda priser och bokningsvillkor, vänligen kontakta anläggningen direkt för mer information. Barnpriser vid bokning online gäller endast familjer.

 

PERSONUPPGIFTSLAGEN

Genom att betala samtycker GÄSTEN till att personuppgifter får behandlas av SCA Skog AB. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att SCA Skog AB har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för eventuellt avbeställningsskydd samt att administrera och behandla eventuella skador. GÄSTEN kan när som helst ta del av de uppgifter SCA Skog AB har har om dig. GÄSTEN kontaktar då SCA SKOG AB se kontakt info.

 

Force Major

 I det fall bokningen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför SCA Skog AB kontroll som SCA Skog AB inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är SCA Skog AB fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om bokningens inställelse beror på någon som SCA Skog AB anlitat eller annan i tidigare led. SCA Skog AB reserverar sig för lagändringar och prisändringar som ligger utanför SCA Skog AB kontroll.

 

AVBESTÄLLNINGSSKYDD

Vissa av SCA Skog ABs anläggningar erbjuder avbeställningsskydd. Detta kan endast beställas i samband med bokningstillfället.

Betalningsalternativ

Välkommen till Lögdö Wild!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra betallösningar:

 

- Klarna Checkout

Efter identifiering och riskbedömning visar Klarna Checkout de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Vilket betalningsalternativ du än väljer så är Klarna eller någon av Klarnas samarbetspartners den som hanterar betalningstransaktionen medan själva köpet av varan eller tjänsten görs direkt av butiken. Produkt- eller tjänstespecifika frågor ska därför riktas direkt till butiken.

Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ.

- Klarna Faktura

När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått hem dina varor.

•Få alltid hem varan innan du betalar

•Betalningstid - alltid 14 dagar

•Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter

•Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*

•Ladda ner dina fakturor från klarna.se

•Möjlighet till delbetalning

 

Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 50,00 kr samt dröjsmålsränta om 26.00 %. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte.

 

* Gäller ej för alla varor och tjänster, t ex. flygresor, evenemang och specialtillverkade varor.

 

- Klarna Konto

Betalsättet för dig som själv vill välja hur mycket du betalar varje månad. Men Klarna konto är mer än så. Förutom att du alltid får hem dina varor innan du betalar, samlar du alla dina köp på ett konto. Detta gäller även om du har handlat i flera olika butiker via Klarna konto. Det betyder en enda faktura, oavsett antalet köp.

•Få alltid hem varan innan du betalar

•Betala från 50 kr/mån eller 1/24 av totalbeloppet

•Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter

•Alla dina köp samlas på ett konto och på en faktura

•Handla nu - betala i slutet av nästkommande månad

•En aviavgift om 29 kr, oavsett antalet köp

•Du kan när som helst betala hela beloppet på en gång

Vid ett köp om 10000 kr med Klarna Konto basvillkor är uppläggningsavgiften 0 kr. Den gällande årsräntan är 19,90 % vilket motsvarar en effektiv ränta om 29,22 %. Kreditköpspriset är 11458 kr. Antalet delbetalningar är 12 stycken och varje delbelopp är 955 kr. Exemplet förutsätter att avbetalning sker under ett års tid.

 

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du kommer då få en kopia på kreditupplysningen per post.

 

Läs mer: Allmänna villkor

Läs mer: Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

 

 

- Payson

Med Payson kan du betala med kontokort eller Internetbank via en betalningslänk, som visas efter lagd order. Mer information om Payson finns på www.payson.se.

 

- PaysonFaktura

Vi erbjuder betalsättet PaysonFaktura i samarbete med Payson AB. Betalningsvillkor är 10 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 25 kr. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 50 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet. Vid betalning med PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till Gothia Financial Group AB.

 

- Betalning via PayEx

PayEx Betalningslösningar är PCI-certifierade av Visa och MasterCard. Certifieringen uppnås genom mycket höga krav på system- och nätverkssäkerhet, kontinuerlig övervakning och en mycket sträng säkerhetspolicy. Certifikatet gäller för 12 månader och måste förnyas årligen. Av säkerhetsskäl lagras inte känslig betalningsinformation som exempelvis kortnummer hos butiken. All information som läggs in krypteras istället på betalningssidorna hos PayEx som är säkrade med SSL-certifikat.

 

- Kortbetalning / Certitrade

Du betalar med ditt Visa eller Mastercard via Certitrade / Euroline 100% säkert. All information är krypterad med SSL - 128 bit. Pengarna reserveras på Ditt konto och dras vanligen inom 24 timmar från Du lagt Din beställning. Alla transaktioner genomförs enligt den nya säkerhetsstandarden 3D-Secure.

 

- Faktura / Svea Ekonomi

Betalningsvillkor 10 dagar. När du väljer att betala mot faktura sker en kreditupplysning på ditt personnummer. Leverans sker till den adress som finns registrerad såsom folkbokföringsadress. Betalningsvillkor är 10 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen. Vid påminnelse debiterar lagstadgad påminnelseavgift på 50 kr. Vid beställning mot faktura måste beställaren vara minst 18 år.

 

- Kortbetalning / Payer

Vi accepterar betalningar från de vanligaste typerna av kort: VISA och MasterCard. Alla köp kopplas till Payer's (www.payer.se) säkra betalserver vilket betyder att Dina kortuppgifter endast går till Payer och till inlösande bank. Överföringen av information är krypterad med SSL-Secure Socket Layer-128 bitars kryptering. Webbutiken kan inte ta del av Dina kortuppgifter vilket ökar säkerheten för dig som kund.

 

- Internetbank / Payer

Ditt köp kan betalas direkt via Internetbank för dig som är kund hos Swedbank eller Handelsbanken. Alla köp kopplas till Payer's (www.payer.se) säkra betalserver vilket betyder att Dina kortuppgifter endast går till Payer och till inlösande bank. Överföringen av information är krypterad med SSL-Secure Socket Layer-128 bitars kryptering.

 

- Mobil betalning / WyWallet

Med WyWallet betalar du tryggt och enkelt med din mobiltelefon. WyWallet är ett konto som du kan ladda med pengar via kort- eller direktbanksbetalning. Minsta laddning är 50 kr. Du kan även koppla ditt kort till WyWallet så att pengar dras automatiskt från ditt bankkonto vid köp. Förutom WyWallet Konto kan du använda WyWallet Faktura. Du får då en månadsfaktura som samlar alla månadens köp till en och samma faktura och betalas den sista i nästkommande månad, vilket ger dig upp till 60 dagars kredit. Ingen ränta utgår för fakturan bara en aviavgift på 19 kr.

Länk till allmänna villkor

Länk till fakturavillkor

 

- Faktura / Payer

Betalningsvillkor: 14 dagars betalningstid. Påminnelseavgift: 50 kr. Dröjsmålsränta: 8% plus Riksbankens internbankränta räknat på årsbasis, dvs ca 1% per månad. En fakturabetalning innebär att köparen lånar pengar för att betala en vara, tills dess att varan är betald. Om du väljer faktura som betalning görs därför en kreditupplysning på ditt personnummer, för att kontrollera din kreditvärdighet. Du får direkt svar på om ditt köp beviljas eller ej. Ett nekande besked kan bero på flera saker och står utanför shopens kontroll. Du kan då alltid välja ett annat betalningssätt för att betala dina produkter.

 

- Faktura / Handelsbanken Finans

Genom vårt samarbete med Handelsbanken Finans kan vi erbjuda privatpersoner att handla mot faktura. En fakturaavgift om 19 kr tillkommer. Betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad eller utebliven betalning utgår påminnelseavgift om f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta med 24 % per år. Grundkraven för att få betala mot faktura är följande:

•Du har fyllt 18 år

•Du har en stadigvarande inkomst av tjänst

•Du har minst 120 000 kr i årsinkomst

•Du har inga betalningsanmärkningar

 

- Delbetala / Handelsbanken Finans

Genom vårt samarbete med Handelsbanken Finans kan du delbetala dina köp, stora som små. Du väljer själv det köputrymme som passar ditt totala inköpsbelopp bäst upp till 80 000 kr. Ditt köputrymme läggs upp på ett konto hos Handelsbanken Finans. I kassan väljer du betalningsalternativet delbetalning och hur många månader du vill dela upp betalningen på. När du sedan bekräftar ditt köp och din ansökan om delbetalning, gör Handelsbanken Finans en sedvanlig kreditprövning. Du får besked direkt om din ansökan har godkänts, därefter slutför du köpet. Du kan när som helst välja att slutbetala utan extra kostnad. Har du en gång delbetalat en vara hos Handelsbanken Finans kan du använda dig av samma konto och behöver inte genomgå en ny kreditprövning. Är ditt köputrymme för litet ansöker du enkelt om en höjning – du får svar direkt. Grundkrav för att ansöka om delbetalning är:

•Du har fyllt 18 år

•Du har en stadigvarande inkomst av tjänst

•Du har minst 120 000 kr i årsinkomst

•Du har inga betalningsanmärkningar

 

 

- Postförskott

 Du handlar mot traditionellt postförskott och betalar när du hämtar varorna.

 

 

- Förskottsbetalning

Du betalar in pengar i förväg på vårt bankgiro nr. Efter att du skickat din order i kassan får du information på skärmen samt via E-post hur du går tillväga. (Räkna med någon dags extra leveranstid om du väljer förskottsbetalning)

 

Minimiorder

Minimiorder är 300 kr inklusive moms.

 

Personuppgiftslagen

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL).

 

SMS-utskick

Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.

 

Tvist

Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med vår kundtjänst. Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och hänvisar i övrigt till Europeiska kommissionens verktyg för tvistlösning på nätet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Produkter

Handla

Information