Produkten har blivit tillagd i varukorgen

 

Lögdö Wild

Hela marken ägs av SCA Skog Orgnr: 556048-2852 och sedvanlig skogskötsel bedrivs i denna förutom i naturreservaten.

Lögdö I denna vildmark mellan Sundsvall, Timrå, Kramfors och Sollefteå som inrymmer både Fageråsens, Rigåsens naturreservat kan man finna lugnet.

På orten kallas Lögdö för fjällen.  När man kommer till Lögdö slås man av de många vidsträckta myrarna och den höga luften med den storslagna naturen.

Här kan man hyra en stuga och bara vara. Kanske lära upp barnen att göra eld.  Man kan lösa fiskekort i de många put & take vattnen eller varför inte prova att fånga den skygga vildöringen. Ta med cyklarna hit, det finns många mil grusväg. Sjöarna sköts om av anställd personal för att allt ska fungera bra för våra gäster. Hjortron, lingon och blåbär kan du plocka fritt eller varför inte prova på att plocka tranbären som växer i revor på de stora myrkomplexen.

En begränsad tid av året är vikt till våra jaktgäster där vi erbjuder möjlighet att jaga småvilt kanske prova toppfågel. Men jakten och hundarna får ni sköta själva, vi ger er tips på var bävern finns och var haren har sin gång. Eftersom marken där ni kan jaga är på 75 000ha så blir jakttrycket lågt.

Det är många sjöar som ingår i Lögdö där det finns naturliga bestånd av röding, öring, regnbåge, gädda och abborre. Vissa sjöar har ett naturligt bestånd av fisk i andra så planterar vi in fisk för att optimera chansen för fiskaren.

Idag har det byggts ett bra vägnät i vildmarken så att man enkelt tar sig fram till sjöar, kolbottnar, kolmilor eller ganska nära bäverhyddan.

Vi tillhandahåller uppställningsplatser för campare.

Till Lögdö kan du åka med utprintad karta och på plats gå in på hemsidan och betala för campingplats. Lika enkelt betalar du för fiskekortet se skylt på camping. Camping är endast tillåten på de iordningställda platserna.

 

Fiskeregler

Den viktigaste regeln är sunt förnuft. Ta inte upp mer fisk än max tre per dag. Denna regel är till för att även era fiskekamratrer ska kunna få fisk när de kommer för att fiska.

Fiskare är skyldig att vid fiske medföra fiskekort och på anmodan uppvisa detta för fisketillsynsman. Kortet är den betalningsbekräftelse man får vid bokning. 

Fiskekortet, som är personligt, gäller endast för sportfiske med 1 spö per sportfiskare. Spöt skall vid fiske vara inom nära räckhåll. Om man gör avbrott i fisket och går upp till sin husvagn eller husbil avbryter man fisket under denna tid.

Vid påträffat brott mot gällande fiskeregler eller om fiskare glömt kortet äger fisketillsynsman rätt att avstänga sportfiskaren från vidare fiske.

Allt fiske sker på egen risk.

Fiske från båt  är förbjudet förutom i Stor Laxsjön och Stor Skälsjön.

Flytring är tillåten tisdag till torsdag i alla sjöar. 

Nätfiske är förbjudet.

S.k. "mäskning" i syfte att locka fisken är förbjudet. 

Öring, röding och regnbåge vars längd understiger 25 cm skall försiktigt avkrokas och återutsättas.

Vialampi: Max 2 fiskar/dygn får behållas Övriga fiskevatten: Max 3 fiskar/dygn får behållas (gäller regnbåge, öring och röding).

Ändringar eller tillägg i reglerna kan göras under pågående säsong vilket meddelas med skyltar på plats och via hemsidan.

Ungdom upp till 15 år får fiska gratis i målsmans närvaro. Denne fiskar då på målsmans fiskekvot.

Den som bryter mot gällande regler eller i övrigt uppträder störande kan avstängas från vidare fiske vid Lögdö Wild.

Överträdelse av regler, som medför indraget eller ogiltigförklarat fiskekort ger ej rätt att helt eller delvis återfå erlagd avgift. Motsvarande gäller vid Force majeure, d.v.s. händelse som ej i förväg kunnat förutses.

Tack för att ni fiskar hos oss/ Niklas Sundberg

 

Produkter

Handla

Information